Soru Başlığı: Beyinde Demir Birikimi
Tarih: 2005-04-18


KARİNAL MR
TEKNİK: T1 A transvers ve sagital, T2 A transvers,FLAIR transvers, T2A fat-sat koronal düzenlemelerde.
Bulbus, pons ve her iki serebeller hemisfer intensitesi normaldir. IV ventrikül orta hatta olup normal genişliktedir. Bazal sisterrfler normaldir.
Biteral serebral hemisferik kortikal sulkuslar normalden minimal geniş izlenmiştir. III. ve lateral ventriküller normaldir.
Her iki globus pallidus'ta demir birikimi ile uyumlu hipointensite dikkati çekmiştir. Sağda daha belirgin olmak üzere her iki eksternal kapsülde ise T2A ve FLAIR sekanslarında bant tarzı hiperintensite izlenmiş olup dejenerasyon/glizis olarak yormlanmıştır. Sağ forseps majorda da konfluent tarzı sinyal artışı kaydedilmiştir.
Her iki talamus, putamen ve internal kapsüller yapılar normaldir. Korpus kallozum intensitesi normaldir.
İntrakranial kitle saptanmamıştır. Serebral ana vasküler yapılar patenttir.
SONUÇ: Her iki globus pallidusta demir birikimi, sağda belirgin olmak üzere bilateral eksternal kapsülde dejenerasyon/glizis, minimal serebral kortikal atrofi ( bulgularda 29.8.01 tarihli MR incelemesi ile karşılaştırıldığında progresyon izlenmiştir. )

MR sonuçlarıı yazdığımız hastamızın doktorları ,beyinde demir birikimi olduğunu söylüyorlar.Hastayı zaptetmek mümkün değil , Hallisyonları aşırı derece arttı. Bu hastalığın tedavisi varmı, sonu ne olacak bilgi verirseniz sevinirim .
Şimdiden teşekkür eder işlerinizde başarılar dilerimSayın kullanıcımız
Yakınınıza ait bahse konu MR sonuçları incelemesinde, dejeneratif (beyin dokusunu harab eden) özel bir hastalıkla karşı karşıya olduğunuz ihtimali çok yüksek.
Beyin dokusunda Demir birikimi ile giden nadir hastalıklar vardır.Bunlardan en sık görüleni Haller Vorden Spatz Sendromu adını alan, ve otozomal dominant geçen bir hastalık.Maalesef bu tarz hastalıkların kesin tedavisi henüz bulunamamıştır.Size kesin sonucu verecek olan, nöroloji uzmanınızdır.Özellikle bu tarz nadir görülen hastalıklarda, Üniversitelerin Tıp fakültesi hastanelerini tavsiye ediyoruz.

Selamlarımızla;Soru-Cevap Kaynağı: www.hekimonline.com:Sağlık adına ne varsa.....

Haberin linki: http://www.hekimonline.com/yenisite/moduller/sorular/index.php?id=95